Kontakt
Besplatna prijava
   
'Obračun kamate' je on-line program za obračun zakonske zatezne kamate po komfornoj metodi. Uporedno se moze računati kamata i po stopama rasta cena na malo ili zadatim stopama, a i prostom metodom. Korišćenje programa je besplatno za dostupne opcije. Otvaranjem naloga , besplatno možete koristiti i :
  • Obračun zakonske zatezne kamate
  • Obračun po stopi rasta cena na malo
  • Obračun kamate za neblagovremeno placanje javnih prihoda
Korišćene tabele kamatnih stopa važeće su u Republici Srbiji.
Obracun kamate sa fiksnom kamatnom stopom na mesecnom nivou prostom metodom
Početni datum:  Krajnji datum:
Osnovica : Stopa % :